Каталог медицинских фирм. Все тут - ресурс Рикта ру с адресами. Медицина.